NULTÝ ROČNÍK

(0. ročník)

Čo je to NULTÝ ROČNÍK?

NULTÝ ROČNÍK alebo prechodový ročník je forma predškolskej výučby, ktorého cieľom je hravou a zábavnou formou pripraviť deti na školské prostredie. Okrem toho naučí deti základným vlastnostiam ako sú samostatnosť, komunikatívnosť a sebadôvera, ktoré sú v školskom prostredí potrebné. To všetko uľahčí deťom prechod medzi materskou a základnou školou.

Stále prijímame nové deti!

*Ešte stále máme voľné 3 miesta v triede.

Pre koho je určený NULTÝ ROČNÍK?

Chystá sa Váš predškolák do prvej triedy a Vy si nie ste istý, či to zvládne? Alebo by ste Vášmu predškolákovi radi uľahčili prechod do prvého ročníka a podporili jeho zručnosti?


NULTÝ ROČNÍK je určený pre všetky deti od 5-6 rokov, ktoré sa chystajú na nástup do základnej školy (do prvého ročníka). Prechod z materskej školy na základnú školu je pre každé dieťa jednou z prvých prekážok v ich živote. NULTÝ ROČNÍK ponúka univerzálne riešenie na adaptáciu detí v školskom prostredí. Program pozostáva zo základných učebných oblastí a tréningov, ktoré dokážu dieťa plne pripraviť na základnú školu a ďalšie vzdelávanie...V prípade ak Vás do hĺbky zaujíma čo je úlohou nultého ročníka, čo sa Vaše dieťa naučí alebo máte iba nejasno či je program vhodný pre Vaše dieťa, odporúčame pozhovárať sa s vedúcou osobou NULTÉHO ROČNÍKA a predškolského vzdelávania v ENJOY creativity Katarínou Krchlíkovou.


Prikladáme, takisto výborný článok, ktorý vypracoval a napísal Eduworld.sk, ktorý taktiež obsahuje ďalšie detaily ohľadom NULTÉHO ROČNÍKA - chcem si prečítať článok...


Ako sme už spomínali, NULTÝ ROČNÍK slúži pre deti ako vhodný prechod medzi materskou školou a základnou školou. Deti, ktoré majú odklad, alebo ich ešte nechcete dať do školy, majú výbornú možnosť zoznámiť sa so školským prostredím u nás v NULTOM ROČNÍKU.

Katarína Krchlíková - 0902 391 393

Dohodnite si osobné stretnutie a príďte si pozrieť naše priestory v ENJOY creativity!

Čomu sa venujeme v NULTOM ROČNÍKU?

Predškoláci sú prirodzenými bádateľmi, ktorých zaujíma všetko okolo nich. V našom NULTOM ROČNÍKU podporujeme ich zvedavosť, zlepšujeme ich rozvoj v základných oblastiach a hravou a zábavnou formou ich pripravujeme na školské prostredie...


Pri NULTOM ROČNÍKU používame svoje overené metodiky pre rozvoj základných vlastností... základné piliere NULTÉHO ROČNÍKA sú:

 • Hejného metóda – predmatematická výchova a predstavy
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina – predčitateľské zručnosti
 • Vzdelávacie konštrukčné úlohy podľa manuálov s kockami LEGO®
 • Animoterapeutické aktivity (psík Maxík, agamy, škrečok, králiky a papagáje)
 • Tvorivá dramatika – komunikačné a sociálne zručnosti
 • Tréning jemnej motoriky a grafomotoriky
 • Telesný rozvoj vonku a v moderných priestoroch

Chystá sa Váš predškolák do prvej triedy a Vy si nie ste istý, či to zvládne? Alebo by ste Vášmu predškolákovi radi uľahčili prechod do prvého ročníka a podporili jeho zručnosti? NULTÝ ROČNÍK je určený pre...

Čítať ďalej...

všetky deti od 5-6 rokov, ktoré sa chystajú na nástup do základnej školy (do prvého ročníka). Prechod z materskej školy na základnú školu je pre každé dieťa jednou z prvých prekážok v ich živote.


NULTÝ ROČNÍK ponúka univerzálne riešenie na adaptáciu detí v školskom prostredí. Program pozostáva zo základných učebných oblastí a tréningov, ktoré dokážu dieťa plne pripraviť na základnú školu a ďalšie vzdelávanie...


V prípade ak Vás do hĺbky zaujíma čo je úlohou nultého ročníka, čo sa Vaše dieťa naučí alebo máte iba nejasno či je program vhodný pre Vaše dieťa, odporúčame pozhovárať sa s vedúcou osobou NULTÉHO ROČNÍKA a predškolského vzdelávania v ENJOY creativity Katarínou Krchlíkovou.


Prikladáme, takisto výborný článok, ktorý vypracoval a napísal Eduworld.sk, ktorý taktiež obsahuje ďalšie detaily ohľadom NULTÉHO ROČNÍKA - chcem si prečítať článok...


Ako sme už spomínali, NULTÝ ROČNÍK slúži pre deti ako vhodný prechod medzi materskou školou a základnou školou. Deti, ktoré majú odklad, alebo ich ešte nechcete dať do školy, majú výbornú možnosť zoznámiť sa so školským prostredím u nás v NULTOM ROČNÍKU.


Čomu sa venujeme v NULTOM ROČNÍKU?


Predškoláci sú prirodzenými bádateľmi, ktorých zaujíma všetko okolo nich. V našom NULTOM ROČNÍKU podporujeme ich zvedavosť, zlepšujeme ich rozvoj v základných oblastiach a hravou a zábavnou formou ich pripravujeme na školské prostredie...


Pri NULTOM ROČNÍKU používame svoje overené metodiky pre rozvoj základných vlastností... základné piliere NULTÉHO ROČNÍKA sú:

- Hejného metóda – predmatematická výchova a predstavy

- Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina – predčitateľské zručnosti

- Vzdelávacie konštrukčné úlohy podľa manuálov s kockami LEGO®

- Animoterapeutické aktivity (psík Maxík, agamy, škrečok, králiky a papagáje)

- Tvorivá dramatika – komunikačné a sociálne zručnosti

- Tréning jemnej motoriky a grafomotoriky

- Telesný rozvoj vonku a v moderných priestoroch

Ako je NULTÝ ROČNÍK organizovaný?

NULTÝ ROČNÍK je určený pre deti od 5-6 rokov - predškolákov alebo pre deti navštevujúce štvrtý (posledný) ročník v škôlke. Program je organizovaný, tak ako normálne denné vzdelávanie - je tomu tak preto, aby si deti dokázali zvyknúť na nový režim, a aby sa dokázali prispôsobiť novým výzvam...

 • Vek detí: 5-6 rokov
 • Dni a časy výučby: PO - PIA
  7:30 - 16:30
 • Počet detí v skupine: 10

Katarína Krchlíková - 0902 391 393

Máte otázky ohľadom organizácie NULTÉHO ROČNÍKA? Radi Vám všetko zodpovieme.

Cena NULTÉHO ROČNÍKA

Deti vedú špecializované lektorky, ktoré sú vyškolené na prácu s danými metodikami a na prácu s deťmi v oblasti NULTÉHO ROČNÍKA.


*Zápisné pokrýva náklady spojené s nákupom učebníc, pomôcok a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s prijatím vášho dieťaťa do ENJOY school.

 • Zápisné: 300€
 • Mesačné členské: 399€
 • Strava: dohodou

Prijímanie detí

Prijímanie detí funguje formou ústneho pohovoru s rodičmi a dieťaťom. Na základe online prihlásenia (nižšie), Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín pohovoru. Prihlásenie nie je záväzné, zápis prebieha až po pohovore, ktorého cieľom je spoznať sa navzájom a zadefinovať si spoločné ciele a očakávania.


Katarína Krchlíková - 0902 391 393

Dohodnime si osobné stretnutie!

PRIHLASOVANIE

*Vo formulári zadajte Enjoy school 0.ročník

Najčastejšie otázky

Ako prihlásim dieťa do NULTÉHO ROČNÍKA?

Vaše dieťa môžete prihlásiť do NULTÉHO ROČNÍKA pomocou formuláru (vyššie) alebo na podstránke "prihlásenie". V prípade nejakých problémov sa môžete do programu prihlásiť taktiež osobným telefonátom - 0902 391 393

Ako zistím viac informácií/koho mám kontaktovať?

V prípade otázok, dotazov alebo nezrovnalostí ohľadom NULTÉHO ROČNÍKA môžete kontaktovať našu vedúcu osobu pre NULTÝ ROČNÍK a predškolské vzdelávanie Katarínu Krchlíkovú - 0902 391 393

Kde prebieha NULTÝ ROČNÍK?

Výučba (začínajúca PO-PIA od 7:30) sa koná v Centre kreatívneho vzdelávania (ENJOY creativity) v Ivanke pri Dunaji (Matičná 1819/2, 900 28)

Ako to je s cenníkom a ako sa uhrádza členské?

Prihlásenie nie je záväzné. Po prihlásení si spolu dohodneme osobné stretnutie, ktorého cielom je spoznať sa navzájom a zadefinovať si spoločné ciele a očakávania. Samozrejme Vám zodpovieme všetky otázky, ukážeme Vám naše priestory a oboznámime Vás s celým konceptom výučby. Čo sa týka ceny programu - zápis: 300€; mesačné členské: 399€.

Kde program prebieha ?

Všetky krúžky prebiehajú v našich priestoroch, v Centre kreatívneho vzdelávania - Ivanka pri Dunaji (Matičná 1819/2, 900 28) a vo vybraných školách, s ktorými spolupracujeme... U nás ponúkame zážitok, kreatívne a hlavne inovatívne vzdelávanie pre deti pomocou hier a zábavných aktivít. Okrem krúžkov ponúkame aj iné programy! Zistite viac o ENJOY creativity.